quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại

[giaban]   0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: 3-2400-B20
Nhãn hàng: Wildco
Hãng sản xuất: Wild Supply Company (thuộc Science First company) - Mỹ
[/tomtat]

[giaban]   0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: 3-2401-B20
Nhãn hàng: Wildco
Hãng sản xuất: Wild Supply Company (thuộc Science First company) - Mỹ
[/tomtat]

[giaban]   0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: 1801- A10
Nhãn hàng: Wildco
Hãng sản xuất: Wild Supply Company (thuộc Science First company) - Mỹ
[/tomtat]Sedgewick-Rafter Counting Cell.

[giaban]   0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: 623-2050
Nhãn hàng: Wildco
Hãng sản xuất: Wild Supply Company (thuộc Science First company) - Mỹ
[/tomtat]Turbidity Tube 120 cm.

[giaban]   0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: 3-58- B10
Nhãn hàng: Wildco
Hãng sản xuất: Wild Supply Company (thuộc Science First company) - Mỹ
[/tomtat]Secchi Disk Limnological Standard 200mm with 20m line and float.

[giaban]   0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Hãng sản xuất: KC Denmark
Xuất xứ: Đan Mạch
[/tomtat]Kết quả hình ảnh cho Bongo Net 2 x Ø60 cm

[giaban]   0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Hãng sản xuất: KC Denmark
Xuất xứ: Đan Mạch
[/tomtat]Kết quả hình ảnh cho WP3 net Ø113 cm

  • Sản phẩm mới
Thiết bị lấy mẫu nước Alpha Van Dorn
Thiết bị lấy mẫu nước Beta Van Dorn
Thiết bị lấy mẫu nước KEMMERER
Thiết bị lấy mẫu nước thải tự động
Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích tầng sâu
Gầu Ekman - Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích
Gầu Peterson
Gầu lấy mẫu dòng nước biển chảy nhanh Shipek
Lưới rà đáy thu mẫu sinh vật
Core sampler
Bộ lưới thu sinh vật phù du
Đo độ đục – đĩa Sechhi/ ống đo
Buồng đếm động vật phù du